God, Adonai, Allah

Ik hoop dat dit boek alle scholieren eens onder ogen komt - Bisschop Muskens Concreet, toegankelijk en prikkelend - Marleen Barth (voorzitter Onderwijsbond CNV)

Grote vragen

De wereld van het geloof werpt een licht op de grote levensvragen.  De vragen over het wonder van het nieuwe begin, over goed en fout, ziekte en lijden, natuurverschijnselen, geluk, vrede, liefde, de zin, het doel, vergeving, doodgaan en het leven na de dood.

In de loop van de geschiedenis zijn er drie grote monotheïstische godsdiensten ontstaan, religies die geloven dat er slechts één God is. Alle drie met dezelfde aartsvader, Abraham, maar alle drie met hun eigen antwoorden op de grote vragen.

Met behulp van het boek God Adonai Allah kunt u met uw leerlingen de wereld van drie grote monotheïstische godsdiensten instappen. Dit boek geeft informatie over het jodendom, het christendom en de islam.

Aan de hand van meer dan honderd vragen over het geloof van de joden, de christenen en de islamieten ontstaan gemakkelijk goede gesprekken over de betekenis van religie in ons leven en in het leven van de mensen om ons heen.

Om een beeld te krijgen van de mogelijke reactie van 10 tot 14-jarigen op de vragen uit het boek kunt u naar ons GAA-filmpje kijken. 

In dit filmpje komen joodse, christelijke en islamitische kinderen aan het woord. We hebben zowel wat leeftijd als wat religieuze achtergrond naar een zo groot mogelijk diversiteit gestreefd. Dus komen er jongens en meisjes, leerlingen van het basis- en het voortgezet/secundair onderwijs en joodse, protestante, katholieke, soennitische en sjiitische kinderen aan het woord.

Ze antwoorden op vragen over bidden, over religieuze feesten en laten een voorwerp zien dat met hun geloof te maken heeft. Dit filmpje helpt ook uzelf een beeld te vormen van de werking van het boek en is tevens een goede opwarmer voor een uitwisseling in de klas.

Filmpje
Filmpje