God, Adonai, Allah

Ik hoop dat dit boek alle scholieren eens onder ogen komt - Bisschop Muskens Concreet, toegankelijk en prikkelend - Marleen Barth (voorzitter Onderwijsbond CNV)

Het boek God Adonai Allah | Friesch Dagblad

 Veel aanvragen scholenproject

Leeuwarden - Alle tienduizend Nederlandse scholen van het basis- en voortgezet onderwijs kregen deze week informatie over een scholenproject rond het boek God Adonai Allah. In drie dagen tijd vroegen al 350 scholen informatie aan. ,,De respons overtreft de verwachtingen", aldus projectleider Peter Dullaert van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).

LODEWIJK BORN

Het boek God Adonai Allah verscheen een jaar terug en kreeg toen direct veel bijval. Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond CNV, noemde het boek ,,concreet, toegankelijk en prikkelend".

Bisschop Muskens van Breda, die het eerste exemplaar presenteerde aan minister Van der Hoeven (Onderwijs), verklaarde dat ,,dit boek elke scholier onder ogen moest komen". Dat gaf de aanzet tot het project dat deze week van start is gegaan. Het boek God Adonai Allah geeft kinderen (10-14 jaar) antwoorden op honderd vragen van kinderen over (de verschillen en overeenkomsten tussen) het geloof van joden, christenen en moslims. Een interreligieuze redactie schreef het boek, dat in soortgelijke vorm in Frankrijk ook een groot succes was.

Met het nieuwe scholenproject wil de Katholieke Bijbelstichting (KBS) een impuls geven aan de interreligieuze dialoog in het Nederlandse onderwijs en de wederzijdse kennis en respect tussen de drie godsdiensten bevorderen.

Tienduizend Nederlandse schooldirecteuren ontvingen het e-mailbericht en vervolgens een kleurrijke folder om hen op het project attent te maken. ,,We verwachten dat er nog veel aanvragen binnenkomen omdat de regio's Midden en Zuid de informatie donderdag pas hebben gekregen."

Opvallend is ook uit welke hoek de aanvragen komen, vertelt Dullaert. ,,We zien ongeveer een gelijk aantal bestellingen bij openbare, protestants-christelijke scholen en katholieke scholen. Zelfs vijf islamitische scholen hebben informatie opgevraagd." Ook de belangstelling in het voortgezet onderwijs is groot.

De eerste 1.500 scholen die reageren, ontvangen een gratis exemplaar van het boek en schriftelijk begeleidingsmateriaal om met 'God Adonai Allah' in de klas te gaan werken.
,,45 scholen in het voortgezet onderwijs hebben gereageerd. Veel scholen vragen informatie over de bestelling van tientallen exemplaren, waarmee ze aangeven dat ze van plan zijn het boek ook dáádwerkelijk met hele klassen te gaan gebruiken."

Diverse scholen schaffen nu ook al direct de boeken Maar wie is God? (Met 150 kindervragen over God, leven en dood) en Zon, maan en sterren (Met 40 basisbegrippen over het jodendom uit het boek Genesis) aan voor de schoolbibliotheek.

Werkvloer
Volgens Dullaert zijn er verschillende redenen waarom scholen nu zo massaal bestellen. Ten eerste wordt het project niet als een puur katholiek project gepresenteerd. ,,In katholieke kring wordt wanneer je zegt: 'Wij gaan onze katholieke identiteit uitdragen', toch wat vreemd gekeken. Er ligt niet zo de nadruk op de katholieke identiteit uit een soort bescheidenheid. Dat het project nu interreligieus van aard is, maakt dat het niet alleen voor katholieke en protestants-christelijke scholen, maar ook voor een openbare school niet moeilijk is een lespakket te bestellen. Er wordt dan namelijk niet een keuze gemaakt voor één bepaalde geloofsrichting."

Tweede reden is volgens Dullaert dat in andere lesmethoden over de verschillende religies vaak wel informatie wordt geboden, maar ,,men niet de diepte ingaat." ,,Een catecheet uit Zwolle mailde me: 'Soms is er materiaal en dan lees je bijvoorbeeld iets over de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is dan al zó slecht dat je het maar direct weglegt. In God Adonai Allah staat de informatie voor alle richtingen gewoon goed beschreven'."

Ook zitten scholen te springen om informatie omdat religie en de mulitculturele samenleving een onderwerp is dat leeft. ,,De kranten en de tijdschriften staan er vol van. Docenten zien het natuurlijk ook gewoon, in de klas, op de werkvloer. Een stad als Deventer - waar ik zelf vandaan kom - daar wonen 100.000 mensen waaronder 8000 moslims. Klassen worden multireligieus. Je kunt er als school niet meer aan voorbijgaan om dit te bespreken."

Dullaert hoopt dat het aantal aanvragen uiteindelijk op ongeveer duizend zal uitkomen. ,,Als je kijkt hoeveel leerlingen achter zo'n getal zitten, is dat gigantisch. Het kan wel eens leiden tot een sneeuwbaleffect. Scholen bestellen nu één boek, maar als ze er echt mee aan de slag gaan worden dat er in totaal duizenden."

Van het boek God Adonai Allah zijn al vierduizend exemplaren verkocht. ,,Het is geschikt voor kinderen vanaf tien jaar, maar veel volwassenen schaffen het boek ook aan. We zijn bijna door de eerste druk heen. Binnen tien dagen willen we de tweede druk klaar hebben, en we starten ook maar direct met de derde."

Website
Een aparte website waarop allerlei informatie te vinden is, biedt ondersteuning aan het project: gaa.bijbel.net. Op deze website is binnenkort ook een filmpje te zien waarin joodse, christelijke en islamitische kinderen vertellen over hun geloofsbeleving.

In het multimediale project werkt de KBS samen met Museumpark Oriëntalis, Nachtzon Media en de identiteitsbegeleidingsbureau's Arkade Cilon en Stimin. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van diverse fondsen.

Terug

 

Filmpje
Filmpje