God, Adonai, Allah

Ik hoop dat dit boek alle scholieren eens onder ogen komt - Bisschop Muskens Concreet, toegankelijk en prikkelend - Marleen Barth (voorzitter Onderwijsbond CNV)

Nieuws | Scholen in Zwolle en Groningen winnen prijsvraag God Adonai Allah

Twee scholen in Noord-Nederland hebben een prijs gewonnen in het kader van het scholenproject rond het boek God Adonai Allah.
De Katholieke Bijbelstichting (KBS) had de prijsvraag uitgeschreven om scholen te stimuleren met het toegestuurde lespakket bij het boek aan het werk te gaan.

Eind 2007 werden leerkrachten levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs uitgedaagd om projectplannen in te sturen. Elke school die vóór 1 februari 2008 zo'n projectplan indiende, zou kans maken op een gratis boekenpakket met 30-50 exemplaren van God Adonai Allah. Inmiddels heeft een jury twee winnaars aangewezen.

Het Carolus Clusius College in Zwolle won een prijs met een lessencyclus die uitmondt in een opdracht aan groepjes leerlingen om een bordspel te ontwerpen over het geloof van joden, christenen en moslims.

Ook het Wessel Gansfort College in Groningen viel in de prijzen. Het college organiseerde op 12 februari jl. een trialoog bijeenkomst met rabbijn Awraham Soetendorp, dominee Tiemo Meijlink en imam Abdulwahid van Bommel. De stellingen in het gesprek, waaraan ook docenten en leerlingen deelnamen, waren ontleend aan vragen uit het boek God Adonai Allah.

Tot 1 mei aanstaande bestaat nog de mogelijkheid voor scholen om projectplannen bij de KBS in te dienen en zo mee te dingen naar een gratis boekenpakket. De prijsvraag is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Kerk en Wereld.

Het boek God Adonai Allah bevat antwoorden op 100 vragen van kinderen over het jodendom, het christendom en de islam. Het scholenproject rond het boek beoogt een leertraject op scholen mogelijk te maken dat de interreligieuze dialoog kan verdiepen en tegelijkertijd de kennis van de eigen religieuze tradities kan vergroten.  

 

Filmpje
Filmpje